Dansk Restlager ApS yder 2 års reklamationsret i henhold til købeloven, hvilket betyder, at du enten kan få varen repareret, ombyttet, pengene tilbage eller afslag i prisen, afhængig af den konkrete situation. Dette betinger selvfølgelig at reklamationen er berettiget. Reklamationsretten dækker ikke fejl, skader eller slitage, direkte eller indirekte opstået som følge af forkert betjening, ringe vedligeholdelse, vold eller uautoriserede indgreb. Reklamation over fejl og mangler, som bør opdages ved sædvanlig undersøgelse af varen, skal meddeles Dansk Reslager ApS indenfor rimelig tid. Varen kan efterfølgende returneres for reparation, ombytning eller efter aftale evt. kreditering. I forbindelse med reklamationssager afholder Dansk Restlager ApS returneringsomkostninger i rimeligt omfang.

Reklamation.
Ved fejl, mangler eller evt. udeblevne leverancer bedes henvendelse rettet til

Dansk Restlager ApS
Rantzausmindevej 111 A
5700 Svendborg
Telefon 66 12 48 30
Email: salg@danskrestlager.dk

Hvis det ikke lykkes os at finde en løsning, kan du sende en klage til: Nævnenes Hus Toldboden 2 8800 Viborg.klik her:  Nævnetshus.dk

Refusion

I tilfælde af aftalte dekorter, returnerede varer eller forudbetalte varer som afbestilles før afsendelse, skal der ske en hel eller delvis refusion af købesummen. Refusion sker normalt altid ved bankoverførsel, og Dansk Restlager ApS har derfor brug for oplysninger om registreringsnummer og kontonummer for din bankkonto. Disse oplysninger er ikke følsomme, og kan uden videre oplyses pr. email eller anden traditionel korrespondanceform.

Har du sendt en vare ind til fortrydelse eller reklamation vil du altid få tilsendt en mail/blive ringet op når vi har modtaget varen. I mailen får du oplysninger om den videre proces i forbindelse med behandlingen af din fortrydelse/reklamation.